D&G THE ONE WOMAN

1,900,000 VNĐ 1,800,000 VNĐ

Thông tin sản phẩm:

  • Thương hiệu: Nước hoa Dolce & Gabbana
  • Nồng độ: Eau De Parfum (EDP)
  • Loại nước hoa dành cho nữ
D&G THE ONE WOMAN

1,900,000 VNĐ 1,800,000 VNĐ